• Вежбај е-испити на својот телефон

  Вежбај е-испити на својот телефон

  Положи го теоретскиот испит од првпат! Симни
   ја АМСМ мобилната ......

  повеќе...

 • Бесплатно АМСМ Light членство

  Бесплатно АМСМ Light членство

  Сите кандидати во Авто Школа Мобилити на
  возраст од ......

  повеќе...

Што се е вклучено?

 - Обука за А категорија  - 16 мото часа

 - Обука за А1 поткатегорија                                  
 - 16 мото часа           
 - Обука за Б категорија
- 36 мото часа
 - Обука за Б+Е категорија
 - 8 мото часа
 - Обука за Ц категорија
 - 20 мото часа
 - Обука за Ц+Е категорија
 - 8 мото часа
 - Обука за Д категорија
 - 16 мото часа
 - М категорија
 - теоретска обука