• Вежбај е-испити на својот телефон

  Вежбај е-испити на својот телефон

  Положи го теоретскиот испит од првпат! Симни
   ја АМСМ мобилната ......

  повеќе...

 • Бесплатно АМСМ Light членство

  Бесплатно АМСМ Light членство

  Сите кандидати во Авто Школа Мобилити на
  возраст од ......

  повеќе...

Теоретска обука


Теоретската обука во Авто Школа Мобилити ја изведува висококвалификуван предавач по теоретска настава, кој во своето долгогодишно работно искуство обучил повеќе од 3.000 кандидати.

За потребите на теоретската обука, Авто Школа Мобилити располага со модерно опремена и целосно комјутеризирана училница, во која со помош на различни помошни средства кандидатите полесно го совладуваат материјалот и соодветно се подготвуваат за полагање на испитот за познавање на теоретските сообраќајни правила и прописи.

Целокупниот наставно-едукативен материјал и сите потребни учебници и литература за теоретскиот испит Ви се достапни во Авто Школа Мобилити.